GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ BASIN AÇIKLAMALARI VB. ETKİNLİKLERİN İZNE BAĞLANMASI KARARI (12.02.2019)
 
 
        İlçemizde milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile genel asayişin korunması ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla İlçemiz genelinde 13.02.2019-27.02.2019 tarihleri arasında resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere;
 
        1.  2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1. maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının ve pankart/afiş asılmasının MÜLKİ İDARE AMİRİNİN İZNİNE BAĞLANMASI,
 
       2.  ​İlçemiz sınırlarında önem arz eden yerlerde “açık kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stand açma, el ilanı vb.” eylem etkinliklerin, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki 17. ve 22. Maddesine istinaden 13.02.2019-27.02.2019 tarihleri arasında YASAKLANMASI,
 
        3.  Gerçekleştirilmesi izin şartına bağlanılan her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kamera vb. bilişim araçlarıyla kayıt altına alınabilmesi KARARI ALINMIŞTIR.
 
 
        Kamuoyuna duyurulur. 
 

 Türkiye Cumhuriyeti Kozluk Kaymakamlığı
  Telefon: (0488) 411 20 01 / Santral Fax: 0488 411 20 90 
Copyright © 2018 Kozluk Kaymakamlığı Resmi Web Sitesi